Compromiz

Waarom werkt Mediation?

Mediation werkt omdat het conflicten ziet voor wat ze zijn: verschil van visie, wensen, behoeften en belangen tussen mensen. Anders dan de rechtsspraak juridiseert Mediation het conflict niet. Het legt de focus op de werkelijke achterliggende belangen. Met respect voor beide partijen worden de onderhandelingen door partijen zelf gevoerd en met behulp van de bemiddelingsdeskundige uitgewerkt tot een win-win situatie.

Mediation is gebaseerd op onderhandelingen tussen en door partijen, waarbij het niet gaat om een strijd over standpunten, doch om de achterliggende belangen. Mediation is zo succesvol omdat getracht wordt om de onderhandelingen met respect voor de belangen van beide partijen op ‘een hoger plan’ te brengen. Vaak is het mogelijk de onderhandelingen uit te werken tot een win – win situatie. Onderhandelen houdt meer in dan alleen geven en nemen. Het is een speurtocht naar een goede oplossing voor beide partijen. De mediator beschikt over de kennis en vaardigheden om partijen te begeleiden bij deze zoektocht.

Wanneer een conflict bijgelegd wordt in een mediation, dan zorgt dat in het algemeen voor een verbeterde verstandhouding tussen de partijen. De verbeterde verstandhouding werkt door in hun toekomstige samenwerking. Mediation is vooral toekomstgericht.

Doordat partijen er samen uitkomen, is het waarschijnlijker dat partijen in de toekomst beter met de uitkomst van de mediation kunnen leven en mogelijkerwijs ook wat gemakkelijker uit hun toekomstige geschilpunten komen. Partijen die gezamenlijk naar een oplossing zoeken, weten vaak een resultaat te bereiken dat beter past en wellicht ook veel meer kansen biedt dan een doorgehakte knoop.

Procedures bij rechters kunnen jaren duren en de kosten van gerechtelijke procedures zijn aanzienlijk. Integendeel kan mediation een kwestie van weken met aanzienlijk lagere kosten zijn.

Voordelen van deze manier van conflict oplossen zijn niet alleen de relatief geringe investering in tijd en geld, maar ook dat partijen zelfs als zij besluiten de samenwerking niet te continueren, in de toekomst toch door één deur te kunnen.

Neem vrijblijvend contact met ons op. Het intakegesprek is volledig kosteloos!